Brandmaster Logo symbol

Hur du skapar ett agilt arbetssätt för er annonseringsstrategi

Varumärkeshantering Varumärkesstrategi

Att arbeta agilt och kunna göra förändringar i sin kommunikation och samtidigt vara lyhörd till vad som händer på marknaden är viktigt under rådande omständigheter. En studie visar på att endast 8% av tillfrågade anser att varumärken helt borde sluta med annonsering på grund av Covid-19. Konsumenter förväntar sig istället att budskapet ska anpassas för att bättre passa in i det nuvarande medialandskapet. En stor faktor för att kunna lyckas i att skruva om annonseringen är att ha rätt verktyg och kompetens på plats. Det är trots allt viktigt att varumärket inte går förlorat i kommunikation och fortfarande framställs på rätt sätt.

Anpassa er, men ändra inte vilka ni är. Kommunicera era brand values, men hitta inte på några nya – konsumenterna ser rakt igenom den fasaden. 

 

Att arbeta agilt och kostnadseffektivt

En undersökning visar att 91% av varumärken har flyttat hela eller delar av sin digitala marknadsföring in-house. I den nuvarande marknadssituationen är det troligt att siffran kommer att stiga då många företag behöver sänka sina kostnader och allt mer hämtar hem produktionen.

En av de största utmaningarna med den här typen av utbredd kris är den pågående osäkerheten. Det händer konstant något nytt och krisen har skapat helt nya situationer ingen tidigare varit med om. Det innebär att alla som arbetar med marknadsföring måste vara lika dynamiska i sitt angreppssätt. Vi behöver kunna ändra budskap och kommunikation i samma takt som nyhetsläget uppdateras.

En majoritet av marknadsförare arbetar just nu hemifrån. Detsamma gäller för många av deras målgrupper. När så många arbetar från hemmakontor förändras också våra beteenden. Sättet vi söker på nätet och de kanaler vi använder är inte nödvändigtvis desamma som om Covid-19-situationen inte hade uppstått. Därför finns det ett ökat behov av att kunna nå ut till målgruppen på fler digitala plattformar och kanaler. Då behövs teknik som är agilt nog för att hantera snabba förändringar i visuell annonsering så som budskap eller bild.

 

Mina bästa tips på agilt arbetssätt för annonseringen:

  1. Se till att nå målgrupperna när de är online: Ha rätt verktyg som låter er nå ut till målgruppen vid olika tider på dygnet och under hela veckan, även utanför arbetstid. För att ta upp Covid-19 som exempel igen är det många som är vakna senare och håller sig uppkopplade längre än vad de skulle gjort i normalfallet. Tiderna för när det söks som mest på Google och andra sökmotorer har förskjutits till senare på eftermiddagen. Enligt Wordstream ser vi en topp i sökningar som görs sent på kvällen.

  2. Se till att all kommunikation är on brand: Efter finanskrisen 2008-2009 gick det nio gånger snabbare för starka varumärken att återhämta sig än för varumärken med svagare ställning. Fall inte för lockelsen att få ut material så snabbt att varumärket får lida. En risk när många jobbar hemifrån är att varumärkesidentiteten inte följs när nya annonser skapas. På lång sikt sliter det på intrycket av ert brand och försvagar positioneringen. Var kreativ, men se till att utgå från mallar som säkrar att det visuella ser ut som det ska. Både varumärket och marknadsförarna ska vara dynamiska, men på rätt sätt.

  3. Maxa kampanjerna och gör realtidsuppdatering på alla plattformar: Inget tär på resurser på samma sätt som manuella ändringar. Det finns alltid en risk att missa att ändra på någon kanal när ni gör uppdateringar av pågående kampanjer som körs på olika plattformar. Skapa smarta och effektiva arbetsprocesser för att se till att inget glöms bort. Automatisering är en del av våra liv, och verktyg i form av en teknisk lösning som ser till att alla annonser oavsett plattform och kanal uppdateras samtidigt hjälper oerhört i sammanhanget.

  4. Analysera och justera: Håll koll på vilka versioner av annonserna som visas och samla statistik på intryck, visningar och klick oavsett vilken mediaplattform de publicerats på. Se till att ni får koll på vilka av annonserna som presterar eller inte levererar som de bör och gör realtidsuppdateringar för att förbättra resultatet. Jag rekommenderar ett verktyg för detta som låter dig göra båda delarna – se resultatet och justera innehållet på samma plats.

Hantera dynamiskt innehåll smidigt och enkelt

Att ha koll på varumärke, budskap, kanaler och resultat samtidigt som det gäller att hålla jämna steg med vad som händer på marknaden är svårt. Det finns verktyg som hjälper till och underlättar situationen. Speciellt för webbannonsering där det på ett få knapptryck går att distribuera och uppdatera pågående kampanjer.