Brandmaster Logo symbol

Duger inte ert DAM-system?

Digital Asset Management / DAM

"Men är inte DAM-system bara en plats där man lagrar sina filer?", är en fråga vi får ofta. Och vi förstår det. Men sanningen är att det är så mycket mer än så.

Visste du att DAM-system (Digital Asset Management) faktiskt kan driva digitaliseringen av ert företag? För marknadsförare kan ett modernt och uppdaterat DAM-system innebära många spännande och lönsamma förändringar om man har rätt vision.

DAM – en plats där man lagrar sina filer?

Att hitta rätt material, rätt filer är naturligtvis en viktig del av att ha ett DAM-system. Och om ni nu redan har ett system för detta på plats, kanske du tycker att ni borde nöja er med det – även om det systemet kan vara föråldrat vad gäller funktionalitet. (För ni har väl en gemensam plats där man kan lagra och hitta allt, eller hur?)

Fel. För marknadsförare är marknadsmaterialet inte bara tillgångar som ska sparas och finnas tillgängliga. De är ett sätt att nå potentiella kunder.

För att uppnå detta behöver marknadsföraren mer än statiska tillgångar. De behöver flexibiliteten för att skapa olika marknadsföringsmaterial med tillgångarna/filerna som bas. Typ presentationer, broschyrer, annonser, bilder på sociala medier, med mera. Att tillåta skapande av tillgångar är ett måste för moderna marknadsförare. Om ni har allt detta idag, så bra. Om ni inte har det det bör du fråga dig själv om ert DAM-system tillhandahåller det ni behöver för att hålla jämna steg med föränderliga marknadsföringstrender

Naturligtvis är lagring av tillgångar grunden för vad ni vill göra, men du vill också att dina kollegor ska använda dessa tillgångar korrekt när de kommunicerar med era potentiella kunder. Att inte göra det kan skada ert varumärke.

New call-to-action

Nästa fråga – kan ert system spåra ändringarna som görs på tillgångarna? Kan ni kategorisera tillgångarna baserat på metadata och taggar? Kan ni skapa olika storlekar och så att ni verkligen kan utföra arbetet på ett och samma ställe? Kan ni enkelt dela era tillgångar med både externa och interna intressenter? Det här är nämligen vad Digital Asset Management verkligen handlar om, att säkerställa ett sömlöst arbetsflöde för hela ert företag, samtidigt som den som ansvarar för varumärket och dess tillgångar har total kontroll.

Läs även: Vad är Digital Asset Management

Ett DAM-system för digitalisering

Så hur påverkar detta digitaliseringen av ert företag? Jo, ett korrekt implementerat DAM-system med rätt funktionalitet gör det möjligt för alla medarbetare att utnyttja era varumärkestillgångar mer effektivt. Marknadsföringsmaterial är tillgängligt från en plats som alla vet om, hittar till och blir inspirerade av. Enkelt uttryckt effektiviserar man interna arbetsflöden och skapar ett verkligt tillförlitligt system som skyddar ert varumärke och era tillgångar, mer än vad det är möjligt om ni bara använder en delad filserver eller en föråldrad DAM-lösning.

Ställ dig själv frågan: "Duger vårt DAM-system?"

Om du fortfarande behöver skicka filer fram och tillbaka via e-post täcker ert DAM-system definitivt inte era behov. Vi har träffat många kunder med föråldrade lösningar som inte länge duger för dem, men av rädsla för att det ska sluta i en massiv förändringsprocess med en tung implementering och stora investeringar, låter de det vara. Vi är här för att berätta att det inte behöver vara en enorm process. De flesta DAM-leverantörer har idag molnbaserade lösningar där man enkelt kan importera alla tillgångar inklusive deras metadata, utan att det behöver bli ett stort projekt.

Ta dig tid, undersök olika DAM-leverantörer och ta steget för att digitalisera er marknadsavdelning.

New call-to-action