Logo-BM-Black

Vad är skillnaden mellan DAM, PIM och MRM-system?

Marketing Management Marketing Tools

7 minuters läsning

Ett som är säkert, är att marknadsföring blir mer och mer teknikdrivet. Det finns tusentals leverantörer av teknologi för marknadsföring. Det finns system för allt från att skapa och hantera webbannonser, till att kunna följa upp om egna anställda gillar och delar inlägg på sociala medier. Det är omöjligt att ha koll på allt. Vi ska därför fokusera på tre typer av system som ofta kommer upp i sammanhanget och titta närmare på vilket nytta de kan ge dig.

Tre stödsystem för effektivare marknadsarbete

Inom MarTech-landskapet (Marketing Technology) finns det tre kategorier av mjukvara/system som ofta diskuteras:

 1. Digital Asset Management (DAM)

 2. Product Information Management (PIM)

 3. Marketing Resource Management (MRM)

Inom varje kategori finns det otaliga leverantörer med tvärfunktionella systemfunktioner och integrationer som gör att det kan vara svårt att skilja dem åt. Söker du på nätet och pratar med leverantörer förutsätter de flesta att den som läser redan har stenkoll på skillnaden och trycker oftast på samma fördelar.

 • Få kontroll över varumärket och kundupplevelsen.

 • Tillgänglighet till tillgångar som bilder, filer och information.

 • Skapa nya möjligheter, framförallt online.

 • Reducera kostnader i och med bättre hantering.

 • Effektivare marknadsarbete och smidigare arbetsprocesser.

Så, vad är det som skiljer dem åt? Och viktigast av all, vilket system behöver du? Låt oss dyka ned lite djupare i respektive stödsystem i tur och ordning.

DAM hanterar filer

Det mesta av det som skapas på en marknadsavdelning resulterar i filer. Filer såsom produktfoton, produktblad, illustrationer, presentationer eller videor. 

Digital Asset Management och stödsystem för det handlar om att ta tillvara på allt värde som finns i filerna. DAM-system hjälper till att ha en central samlingsplats för filerna så att de inte bor på olika lagringsplatser. I sin tur slipper organisationen onödiga kostnader och fördröjningar i projekt när någon ska ägna tid åt att leta efter filer eller behöver skapa om material som de inte hittar.

Ett DAM-system hanterar alltså filer och gör det enklare att:

 • Centralisera lagringen av alla filer på ett ställe.

 • Fler inom organisationen hittar filer själva.

 • Återanvända filer, t.ex. skapa andra bildformat från ett original.

 • Dela filer med andra, via t.ex. webbgränssnitt.

 • Säkra filer, genom att t.ex. sätta olika accessrättigheter så att ingen kan radera filer utan tillåtelse.

 • Hantera meta-data för filer; hjälpsamt för att exempelvis hålla koll på upphovsman, användarrättigheter eller namn på de som förekommer på bild.

 • Samla in material från externa kreatörer som kan ladda upp direkt i systemet.

PIM hanterar produktinformation

Säljer ditt företag produkter i fler än en kanal, har du säkert stött på problematiken kring att ha korrekt och rätt formulerad information i alla kanaler.

Affärssystemet innehåller den information som behövs för att köpa in, lagerhålla, leverera och fakturera, men för att kunna marknadsföra och sälja produkter krävs mycket mer än bara benämning och pris. Ofta behövs även texter av olika längd och detaljnivå, inspirerande bilder, instruerande videor och kategorier för att kunna relaterade produkter.

Product Information Management handlar om just detta – att ta fram informationen som behövs för att marknadsföra och sälja, och sedan göra denna tillgänglig. Det behövs till exempel olika typer av information för den egna webbhoppen, hos externa e-handelsförsäljare, i mobilappen, i point-of-sales-systemet och för kreatören som skapar den tryckta katalogen. 

Ett PIM-system hanterar all denna data och förenklar bland annat:

 • Uppläggning av nya produkter.

 • Gruppering av artiklar till produkter.

 • Hantera översättningar av information.

 • Hantering av relationer mellan produkter.

 • Styrning av produkter till olika sortiment/marknader.

 • Associerade produktbilder för varje artikel.

MRM hanterar utförandet

MRM står för Marketing Resource Management och är lite mer diffus i sin definition i jämförelse med PIM och DAM. Man kan säga att MRM-system finns till för att hjälpa organisationer med processen kring strategisk planering för marknadsinitiativ samt att kunna utföra aktiviteterna.

Tänk dig att du sitter centralt på marknadsavdelningen. Du har tagit fram en ny kampanj som nu ska rullas ut. Hur säkerställer du att alla återförsäljare och butiker får den information de behöver? Hur hanterar du alla förfrågningar från t.ex. enstaka butiker som vill byta ut en produkt, sänka ett pris etc? Det är här MRM-system oftast kliver in i bilden.

Eftersom definitionen av MRM-system inte är lika tydlig som för de andra två innebär det att lösningar från olika leverantörer kan skilja sig åt rätt så mycket. Dels vilka funktioner som finns, men också vilka problem verktyget ämnar lösa och vilka integrationer som finns tillgängliga.

Det är dock ganska vanligt att ett MRM-system innehållet funktioner för:

Den gemensamma nämnaren: alla hanterar filer

DAM-systemet är närmst jämförbart med en bildbank eller mediadatabas där olika filtyper kan laddas upp. PIM:et hanterar utöver produktbilder textinformation och filer i form av faktablad och instruktionsvideor. MRM-systemet sköter logistiken kring att använda filer i olika syften. De har som gemensam nämnare att de alla tre hanterar filer.

Alla systemen kan hjälpa till att göra mer, snabbare, bättre och billigare. Skillnaden mellan dem är problematiken de utgår ifrån. Filhantering, produktinformation eller kampanjplanering och exekvering.

Vilket system ska du välja?

Allt som allt innebär ovan nämnda att alla tre typer av system kan verka väldigt lika; men de används till olika ändamål.

 • Ett PIM kan inte vara ett DAM; hur skulle det fungera med bilder på kontoret som ska användas till en kommande katalog?

 • Ett DAM-system kan inte vara ett PIM; det vore för rörigt för att kunna hålla koll på alla artikelkopplingar också. Däremot kan ett DAM kopplas till ett PIM för att mata in filer och produktbilder.

 • Ett MRM-system står sällan självt och är ofta kopplat till ett DAM-system som sörjer för att allt kampanjmaterial finns samlat och tillgängligt.

För många organisationer kan alla tre typer av system behövas. För somliga behövs någon enstaka, eller en kombination av två. Valet om vilket systemstöd som är prioriterat ligger delvis i vilken typ av organisation ni har:

 • Produktorienterad: Ett PIM med koppling till lagerhantering är ett måste.

 • Tjänsteföretag: DAM för att hålla koll på presentationer, bilder och grafiska element.

 • Franchise, retail eller försäljning via återförsäljare: MRM med DAM-koppling för kampanjhantering och möjlighet till att lägga upp mallar av annonser för justering och lokala anpassningar.

Finns det flera behov; tänk över var skon klämmer som mest. Fundera på vad telefonsamtalen, epost-meddelandena och de tysta svordomarna i korridoren oftast handlar om.

 • Är det folk som ringer och behöver bilder, loggor, illustrationer, presentationer, produktblad eller video? Tänk DAM.

 • Är det den ständiga övertiden under perioderna när katalogen ska fram? Tänk PIM.

 • Eller är det alla mail med beställningar på småändringar? Tänk MRM.

Där någonstans mellan dessa frågor tror jag du tittar svaret på vilket stödsystem som passar dig bäst.

Ladda ner guide - 7 steg för implementation av DAM