Brandmaster Logo symbol

Digital Asset Management vs. Brand Asset Management?

Brand Asset Management

En stor del av vår arbetsdag, i denna digitala tidsålder, innebär arbete med och i olika system. Du kan kanske redan har accepterat dina existerande system och inte vet om huruvida det finns bättre system som kan hjälpa till med specifika utmaningar.

En annan sak är när du stöter på system som kan vara till nytta för ditt företag innan du drar slutsatsen att det är ungefär detsamma som vad du redan har.

Brand Asset Management (BAM) och Digital Asset Management (DAM) är sådana exempel. Är inte de samma sak?

De är samma fast annorlunda

BAM och DAM har många likheter, men det finns vissa faktorer som skiljer dem ifrån varandra. Vilka är de?

Skillnaden förklaras ofta med att BAM är en förlängning av DAM. Digital Asset Management är systemet som samlar in och strukturerar alla typer av filer och dokument som ett företag äger och har behov av att dela med hela företaget. Medan Brand Asset Management systematiserar själva varumärket. Med andra ord är alla filer som är relaterade till varumärket inte bara tillgängliga i ett arkiv, de är också kopplade till varumärkesriktlinjer, mallar, kommunikation och mycket mer. Det är så BAM säkerställer att varumärkesriktlinjerna är användbara och att varumärkesidentiteten förblir intakt.

Men vad är fördelarna med sådana system?

New call-to-action

Strukturera varumärkesriktlinjerna

När ditt företag kommunicerar till marknaden och internt är det viktigt att meddelandena är konsekventa, enhetliga och genomtänkta. Du har antagligen upplevt omständigheter där meddelanden har lämnats tvetydiga? Troligtvis blev du förvirrad och kände av bristen på planering och en ordentlig strategi?

Om dina varumärkesriktlinjer inte respekteras kan det snabbt skada både ditt företags varumärke och rykte. Att vara varumärkespolis är en välkänd utmaning, särskilt för dem som ansvarar för varumärket.

Med hjälp av ett ordentligt system – som gör att du kan samla ditt företags alla digitala tillgångar, strukturera alla marknadsföringsaktiviteter och samtidigt hålla varumärkesriktlinjerna uppdaterade och tillgängliga på en central plats – så kommer du snabbt att inse att din arbetsdag på marknadsföringsavdelningen förändrats till det bättre.

En faktor som kan skada ditt varumärke mest är när anställda konsekvent använder varumärkestillgångar och filer som är föråldrade och i enlighet med varumärket. Med ett ordentligt system kan du säkerställa fullständig kontroll och att varumärket används på ett konsekvent sätt.

Läs även: Hur väljer du ett system för ditt varumärke?

Från kaos till ordning med rätt system

Varumärkesriktlinjer som inte följs är en sak, fullständigt kaos vad gäller allt som är relaterat till varumärket är en annan.

För att få ordning – och för dig som varumärkesansvarig för att få kontroll över varumärket – är ett system lösningen.

Ett sådant system ser till att du eliminerar utmaningar såsom att föråldrat innehåll och gamla tillgångar är i omlopp, samtidigt som du håller reda på när, var och hur ditt varumärke används. Och allt tillsammans tar dig från kaos till ordning.

Läs även: Du vet att du behöver ett system för varumärkeshantering när ...

Systemet måste vara enkelt och tidsbesparande

En av de viktigaste faktorerna vid implementeringen av ny programvara och nya system är att få med medarbetarna på tåget. Därför borde alla system vara enkla att använda, samtidigt de effektiviserar och minskar den tid som spenderas på uppgifter som tidigare sög resurser.

Detta är den gemensamma nämnaren mellan fördelaktiga DAM- och BAM-system. Tillsammans med ökad kontroll och effektiviserad varumärkeshantering lever både högkvalitativa system upp till sitt syfte med användarvänlighet och tidsbesparingar för hela ditt företag.

New call-to-action