Logo-BM-Black

Vad är marketing och brand management?

Brand Management Marketing Management

3 minuters läsning

Marketing management och brand management låter mer komplext än vad det är. Kort sagt handlar det om strategier och arbetsprocesser för en organisations marknadsföring och hur den agerar gällande sitt varumärke.

Varumärkesidentitet, positionering gentemot konkurrenter, tonalitet för kommunikation och färger för visuell identitet och hur den ska användas, tillhör allt konceptet brand management. Marketing management är en förlängning av detta och innefattar också att ta fram och hantera marknadsföringsmaterial (broschyrer, ikoner, bilder) och sköta administration såsom kampanjer (planering, göra justeringar för lokala avdelningar).

De båda begreppen går alltså hand i hand. Att se efter sitt marknadsföringsmaterial är en grundförutsättning för att kunna hantera varumärket och följa upp så att det används på rätt sätt. Samtidigt är strategin för varumärkeshantering viktig för att marknadsföringsmaterialet som tas fram görs i enlighet med hur varumärket ska representeras.

Varför arbeta med brand management?

Ett varumärke har ett värde. Ett högt värderat varumärke, det vill säga en med stark ställning på sin marknad, har hög kännedom hos konsumenter och kan skapa stor kundlojalitet. Med kännedom och stark marknadsposition kommer ökade intäkter. Varumärket visar vad företaget står för, vad det är och kan verka för att förstärka tankar och uppfattningar hos konsumenterna.

Allt hänger på att varumärket används på ett korrekt sätt i enlighet med den uppsatta varumärkesprofilen.

Att arbeta med varumärkesfrågor handlar alltså inte bara om att bygga ett varumärke och sätta logotyp, färg och mission/vision. Strategisk varumärkeshantering innebär att kontinuerligt vårda och utveckla sitt varumärke. Att vårda varumärket kan bestå av till synes basala saker som att säkerställa att hela organisationen använder rätt logotyp och färger för trycksaker och i presentationer, visitkort och kundkommunikation. Det säkrar att företagets värderingar genomsyrar alla delar av kommunikationen. En enad front skapar ett starkt varumärke. Det här är essensen av brand management och vad brand building, att bygga varumärke, ämnar uppnå.

Varumärkeshantering genom marketing management

Begreppen brand och marketing management flyter lätt ihop, men om vi ska försöka särskilja dem något kan vi se marketing management som arbetet kring att strukturera och arbeta med allt marknadsföringsmaterial. 

Allt material som tas fram inom organisationen är ju med och bidrar till att skapa en bild och image om varumärket. Hit hör bland annat:

  • Grafiska element: logotyp, illustrationer, färger och fonter

  • Print- och webbannonser

  • Trycksaker: broschyrer, magasin, vepor, skyltar i fysiska butiker

  • Kampanjer i tv och radio

  • Produktbilder hos återförsäljare eller på den egna webbshoppen

För att hantera varumärket gäller det alltså att ha koll på materialet som det är synligt i på något sätt. Det går ut på att samla och se över annonser, grafiska element, bilder och annat som representerar varumärket. 

Att lyckas med varumärkeshantering och marknadsföring

Till grund för lyckad marketing och brand management ligger alltid arbetsprocesser och att det finns genomtänkt arbetsflöde för att skapa, hantera, spara och dela material. 

Några andra sätt att underlätta för organisationen som stort är att:

  • Göra varumärkesidentiteten tillgänglig och synlig internt

  • Se till att marknadsmaterial och riktlinjer finns tillgängligt och är enkelt att använda

  • Kommunicera öppet om pågående och kommande kampanjer så att medarbetare och personal vet vad som väntar – gärna med datum och länkar till annonser/bilder/ljud/video som kommer att användas

  • Samla så mycket som möjligt på en lättnavigerad plattform

Vi har samlat fler tips för lyckad marketing och brand management i ett gratis white paper. Ladda ner den via knappen nedan.

Marketing and Brand Management - Ladd ner white paper