Logo-BM-Black

Vad är hett inom marknadsföring 2019?

Marketing Trends Marketing Management

4 minuters läsning

För 30 år sedan var en marknadsförares värld enklare. Valet av kanaler och plattformar var begränsat, webben var ett relativt nytt koncept och aktivitetsnivån var låg jämfört med vad den är idag. Teknologiplattformar, tillgänglig programvara, kanaler, trender, etc. förändras ständigt och allting händer i realtid – nu.
 

Marknadstrender 2019 och hur du hanterar dem

Tillförlitligt och relevant innehåll i många varianter och typer kommer att vara enormt viktigt för marknadsförare som vill ligga i framkant. Till exempelvis kommer infographics, video, artiklar, bloggar och andra typer av visualiseringar ta allt mer plats.

Det här ställer stora krav på marknadsförarens förmåga att kunna anpassa kommunikationen och budskapet efter de snabba förändringar som sker. Det enda som är säkert är att nya tekniker, kanaler och system och kommer att fortsätta att förändras.

Att själv bli expert på SEO, Google-annonser, skriva av bloggartiklar och white papers, göra analyser, hantera annonsering, webb, design, varumärkeshantering, marknadsstrategier och allt annat som ryms inom området, är i det närmaste omöjligt. Men lyckligtvis finns det många bra verktyg för att förenkla och underlätta för marknadsförare att hantera alla nödvändiga uppgifter.

Häng med i förändringarna

Se till att organisera och strukturera ditt arbete och sträva efter att automatisera så mycket du kan. Bland det viktigast är att se till att alla digitala tillgångar som verksamheten behöver alltid finns tillgängliga för nedladdning och användning.

Genom att verksamheten själv hittar det material man söker kommer du automatiskt att öka din egen kapacitet. Se till att minimera förfrågningar via email som i sin tur medför manuella arbetsinsatser. Effektivisera genom att automatisera. Gör den extra insats som behövs för att etablera en plattform där du samlar allt material och all marknadskommunikation till verksamheten och till partners. Det frigör tid att arbeta långsiktigt och fokuserat med de uppgifter du egentligen är bäst på, och som ger mest nytta för företaget.

Trender 2019

Forbes (Forbes.com – Marketing trends to budget for in 2019) förutser att relevant, trovärdig och nyttig information för kunden – ”marketing content” – kommer att bli lika viktigt för säljteamet som det varit för marknadsföringsteamet. Och med fokus på innehållet följer behovet och vikten av personalisering, äkthet och integritet. Detta kräver att vi förändrar hur vi utformar och skapar vårt innehåll. Det ställer också nya krav på hur vi interagerar med potentiella kunder online och vilken typ av information vi behöver skapa för att göra vårt material intressant och attraktivt att ta del av. Det här kommer att medföra vidareutvecklingar av t.ex. chatbots och avancerade visuella medier med olika sökegenskaper.

Med andra ord, det är inte bara det skrivna ordet som spelar roll längre. Framöver kommer efterfrågan på professionella visuella framställningar att öka. Videor, bilder, diagram, infographics, etc. är några av de bästa sätten att öka räckvidden och engagemanget hos konsumenterna (impactbnd.com – Marketing Statistics to know in 2019).

Det är numera ett välkänt faktum att konsumenterna gör allt mer forskning online innan de kontaktar återförsäljare. MDG Advertising rapporterar i sin skrift "The Shift to Native Advertising in Marketing" att ungefär 70% av internetanvändarna vill informera sig om och jämföra produkter genom att själva forska och söka på nätet, jämfört med att ta del av mer traditionell annonsering.

Kopplar man detta med den ökande tillgången till olika typer av innehållskällor, ger det kunderna möjlighet att hitta sina svar direkt och enkelt. Lika viktig som skapandet av rätt information, är din förmåga att analysera och följa upp ditt resultat.

Enligt rapporten 2018 Demand Generation Benchmark Survey Report, menade nästan 90% av marknadsförare att utveckla och förbättra förmågan att spåra och analysera marknadsföringsinsatser är en topprioritet.

Dessa är bara några av de marknadsföringstrender som förutses för 2019 och framåt. Andra förväntade viktiga marknadstrender för 2019 är programmatisk reklam, AI – artificial intelligence, ”Influencer” marknadsföring, m.fl. (singlegrain.com/digital-marketing).

Med detta som bakgrund, att etablera stark varumärkeshantering och effektiva strategiska varumärkesprocesser är helt nödvändigt för att förstärka arbetet med  att kommunicera ”relevant, trovärdig och nyttig information” till konsumenten.Se till att ditt innehåll matchar ditt varumärke oavsett media, kanal och publik. Ju bättre din struktur och ju enklare och effektivare stödsystem du har, desto bättre är du förberedd och redo för att hålla koll på framtiden och kunna öka din kundbas.Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få notis när vi släpper nya artiklar? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få ett mail direkt i inboxen med länk till de senaste artiklarna.