Brandmaster Logo symbol

Onlinelösning för att spara tid och pengar i varumärkesarbetet

Brand Management Marketing Resource Management

Klichén "tid är pengar" uppstod inte av en slump. Med en avsaknad av kontroll över varumärket och hur det hanteras internt blir marknadsföring och brand management snabbt en tidstjuv. En bov som snor tid, och därmed dränerar marknadsbudgeten.

Med ett gediget system för Brand Management blir det enklare att skapa smidiga arbetsflöden, skära bort onödiga arbetsuppgifter och spara in på dyrbar tid.

Så här effektiviserar du din arbetsdag och sparar budget med hjälp av smarta onlinelösningar.

Marknads- och varumärkesmaterial på en och samma plats

Den största anledningen till tidsspill i marknadsarbetet är att filer inte går att hitta snabbt och lätt. Filer lagras på anställdas hårddiskar, versioner skickas via e-post och begravs i inkorgen eller förvaras på USB-minnen som hamnar på villovägar. I värsta fall är förvaringsplatsen okänd. En undersökning visar att marknadsförare behöver leta efter filer mer än 16 gånger på en arbetsdag, och 35% av gångerna hittar de inte vad de letar efter.

Det stjäl tid. Tiden som ägnas åt att leta efter filer kommer aldrig tillbaka, och i många fall skapar det fördröjning i interna projekt. Det är inte ovanligt att de mer kreativa kollegorna då skapar eget material – med risken att varumärkesriktlinjer inte följs.

En onlinelösning med samlad förvaring för alla marknadsföringsfiler och varumärkesmaterial är värt att investera i. Slipp tidsödslande letande efter material och förhindra att gamla versioner av filer skickas runt. 

New call-to-action

Ett levande varumärke är ett lyckat varumärke

Varumärkeskonceptet är en viktig del av ett företags framgång. Det särskiljer en från konkurrenterna och bygger en relation till målgruppen. Ifall varumärkesidentiteten inte framhävs tydligt försvagas varumärkets ställning på marknaden. 

När gammalt marknadsmaterial och fel versioner av logotyp används påverkar det hur andra uppfattar varumärket. I värsta fall skadar det hur konsumenter uppfattar företagets produkter och tjänster, och kan leda till att kampanjer måste dras tillbaka eller göras om. Mer tidsspill och påverkan i budget.

Ett system med möjlighet att synliggöra varumärkesriktlinjer, identitet och koncept helt online hjälper till att förhindra inkonsekvent användning av varumärke och material. 

Alltid tillgängligt

Ett ytterligare problem när det inte finns en central lagringsplats för allt material är att det råder stor osäkerhet internt om vad som får och inte får användas.

Central lagring av filer är till stor hjälp med detta. Så kallade Digital Asset Management-lösningar tar förvaring till nästa nivå genom att underlätta taggning, filtrering, arkivering av gammalt material och hantera vem som har tillgång till filer.

Det underlättar för alla inblandade, speciellt för anställda som inte arbetar med marknadsföring men som av olika anledningar behöver använda sig av fotografier, illustrationer eller presentationer som marknad har skapat.

Effektivitet med kontroll

Känslan av att ha förlorat kontrollen hänger ofta ihop med att man saknar översikt i vad som finns och görs. Brand Management-system är till stor hjälp då de är utformade för att ge en systematisk överblick av material och hur det används inom organisationen. 

En onlinelösning sparar inte bara tid, det ser också till att varumärkeshanteringen går smidigt till.

New call-to-action