Brandmaster Logo symbol

Marketing as usual – oavsett plats

Brand Management Marknadsföringsverktyg

Att sköta marknadsföring är alltid en utmaning. Speciellt när marknadsföringsteamet är utspritt på vitt skilda platser. Att ha en samlad plats för allt marknadsföringsmaterial, mallar, varumärkesriktlinjer och andra viktiga filer underlättar för hela företaget att bedriva marknadsföring och varumärkesbyggande oavsett var teammedlemmarna befinner sig.

Effektivitet i kontrollen över hur varumärkestillgångar används är krävande. Organisationer som lyckas bra har rätt arbetsprocesser och systemstöd för att säkerställa att varumärket alltid presenteras på rätt sätt. Det betyder ett sammanhållet budskap oavsett kanal och konsekvent användning av bildspråk, färger och logotyp. De mest framgångsrika varumärkena är de som bemästrat denna konst.

Strukturera er brand management

Färre än 10% av B2B-företag anser att deras varumärke visas upp och används på ett konsistent sätt. Det är i sammanhanget inte heller förvånande att 25% av marknadsförare medger att de faktiskt följer uppsatta riktlinjer för varumärkesidentitet

Så, bra brand management måste motverka denna statistik. Göra det enkelt att ta till sig varumärkesriktlinjer, följa dem och få tag på rätt varumärkes- och marknadsmaterial vid behov. Det är grundbultarna för att få arbete på distans eller på skilda kontor att fungera i praktiken.

Kom åt allt ni behöver, närsomhelst och varsomhelst

Därför är det så oerhört viktigt med en enad policy för filhantering och att marknadsmaterial samlas på en och samma plats. Varumärkesprofilen behöver också tillgängliggöras på rätt sätt i denna kontext.

Mappsystem och lagringsplatser på onlinetjänster i alla ära; inget slår ett system för just marketing and brand management. Där kan du inte bara samla alla filer, det går också att göra så att hela organisationen kommer åt materialet snabbt och enkelt. 

Checklista för att se om marknadsföringen kan utföras platsoberoende:

  • Digitala filer är tillgängliga dygnet runt
  • Mediabanken är intuitiv att använda och är sökbar
  • Kollegor kan själva justera i material vid behov
  • Det krävs ingen enskild kontaktperson för att få tillgång till material 

Hur ligger det till med er brand management? Är ni rätt utrustade för att hantera distansarbetet och centralstyra lokalt utförande? Boka en gratis demo av BrandMaster-systemet eller kontakta oss så tar vi ett snack om hur vi kan hjälp er.

New call-to-action