Brandmaster Logo symbol

Hur ser ni till att företaget fortsätter som tidigare?

Brand Management Marknadsföringsverktyg

Enligt en enkät som genomförts av Tsinghua University och Peking University har drygt 85% av små och medelstora företag i Kina uppgett att de kommer att få stora ekonomiska problem inom de närmsta tre månaderna ifall Covid-19 krisen inte upphört.

Hur förberedd är er verksamhet?

Medan det sätts ihop stödpaket för de branscher som har det som tuffast, är det flera företag som har det svårt ekonomiskt men som inte kommer att omfattas. 94% av Fortune 1000-företag har redan rapporterat att de sett en tydlig ekonomiskt påverkan som följd av Covid-19 krisen.

Med majoriteten av arbetsstyrkan jobbandes från hemmakontor är det viktigare än någonsin tidigare att företag är rätt rustande med strategier och verktyg för att lyckas hålla arbetet igång. Vårt gemensamma mål borde vara att få våra medarbetare att agera så normalt som det går, för att säkra att ekonomin inte påverkar allt för mycket.

Hur ser vi till att våra företag inte lider mer än nödvändigt under rådande omständigheter?

Hur håller vi samma effektivitetsnivåer, säkrar kassaflödet och fortsätter med försäljning?

Det är viktigt att ha en kontinuitetsplan på plats. Frågor som ska besvaras inkluderar "Hur ska vi lyckas med försäljning med nya förhållanden? ", "Hur ska vi sammarbeta?", "Hur kommunicerar vi effektivt med externa intressenter?" samt "Hur ser vi till att alla kan arbeta effektivt hemma?"

Här är några av våra tips för effektivt distansarbete

1. Regelbundna möten med kollegor

Det är särskilt viktigt att ena kollegor och hålla kvar en teamkänsla. Påminn alla om att de fortfarande tillhör samma arbetslag som arbetar mot gemensamma mål. Det är bevisat att engagerade medarbetare som har en hög känsla av samhörighet är mer investerade i företaget och dess resultat.

2. Använd video så mycket som möjligt

Uppmuntra teamen att hålla dagliga videomöten eller fikaträffar. Att få se sina kollegor eller kunder via ansikte mot ansikte ökar produktiviteten och hjälper alla att komma in i rätt mindset, även om det är genom skärmar. När du vet om att du under dagen kommer att interagera med andra yrkesverksamma hjälper det dig hitta rätt känsla, och som Forbes sett i intervjuer, kan videomöten hjälpa till att skapa engagemang, effektivitet och driva bättre samarbeten. 

3. Engagera säljteamet

Enligt HubSpot visar data att färre än 30% av dagens arbetsstyrka faktisk är engagerade i verksamheten, även vid kritiska skeden. Det kommer att orsaka problem om ni inte tar itu med det. Håll säljteamet engagerat och fokuserat på att hålla försäljningspipeline uppdaterad och varm. Känn teamet, håll dem motiverade och nöjda.

4. Stöd marknadsavdelningen med digitala verktyg

Se till att marknadsteamet har allt de behöver för att sköta sina jobb på distans. Det är viktigt för att:

  • Det hjälper er hålla kontakten med kunder. Digital marknadsföring handlar i ett nötskal om att just skapa och bibehålla kontakten med nuvarande och potentiella kunder utan att ha fysiskt möte. Perfekt med tanke på nuvarande riktlinjer om att hålla sig hemma.
  • Innehåll hjälper till att föra verksamheten framåt. 61% av tillfrågade konsumenter uppger att de är mer benägna att köpa från ett företag som levererar innehåll. Därför är det helt rätt att se till att marknadsavdelningen kan skapa innehåll på ett smidigt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Rätt verktyg säkerställer effektivitet när ni jobbar på distans

Se till att marknadsteamet har rätt verktyg för att kunna samarbeta på rätt sätt när de jobbar hemifrån. De behöver kunna komma åt filer och material oavsett var de befinner sig. Endast så kan de lägga tid på att skapa värde för organisationen och leads till säljteamet.

Verktyg som kan vara till hjälp:

New call-to-action