Brandmaster Logo symbol

Digitalisera er Brand Book

Riktlinjer för varumärkesidentitet Varumärkesidentitetsdesign

En Brand Book är en guide till varumärkets identitet. Där ingår riktlinjer för vad varumärket är, vad det står för, och hur det ska representeras i färg, form och skrift. Alla företag och organisationer borde ha en Brand Book, och för att kunna jobba riktigt effektivt och smidigt är det enklast om den är digital.

Varför ha en brand book?

Man brukar säga Brand Book när man pratar om att samla information om olika saker kring varumärket på ett och samma ställe. En Brand Book är ofta ett dokument som sedan skickas runt inom organisationen med förklaring om varumärkets identitet och hur varumärket ser ut och ska användas.

Det finns många anledningar till varför företag ska ha en brand book.

Brand Consistency

Den vanligaste anledningen är att ha det som kallas brand consistency. Alltså att varumärket ser ut på samma sätt och alltid presenteras korrekt. Det gäller allt från att loggan är i rätt färg och inte infogas i presentationer med en konstig bakgrundsfärg till att de webbannonser man tar fram för produkter som säljs tydligt ser ut att tillhöra varumärket. Dels genom förpackning, men framförallt genom att annonserna använder rätt färger och set ut på ett sätt som passar in på det varumärket representerar.

Hur uppnås det med hjälp av varumärkesriktlinjer?

Börjar en ny kollega kan de på direkten titta i företagets brand book för att få svar på exakt det som de behöver veta för att jobba vidare. En ny webbansvarig måste inte leta igenom kodbiblioteket för att hitta vilka färger som ska användas var, en ny designer kan på direkten se hur produkterna borde ska se ut i printannonserna och en ny marknadsförare kan snabbt hitta loggan och på vilket sätt de borde uttrycka sig för att texten ska passa in på företagets tone of voice.

Även för medarbetare som varit på plats länge är en brand book bra för att se hur de borde göra i olika situationer som är nya för dem och för att se till att allt som skapas visar upp varumärket på rätt sätt.

New call-to-action

Gör det lättare för alla

En annan anledning till att ha brand book är att göra det lätt för alla medarbetare, återförsäljare och leverantörer att förstå varumärket.

Medarbetare som inte jobbar med marknadsföring måste också förstå vilka företaget. Det är svårt att bygga stolthet bland anställda om de inte känner till vilka värderingar och budskap organisationen står för. Det är speciellt viktigt i sammanhang där de anställda är ansiktet utåt till kunder och man vill att de ska representera varumärket på rätt sätt.

Säljs produkter via återförsäljare behöver de också ha koll på ert varumärke. Hur får det användas i deras kommunikation? Finns det några saker de absolut inte får göra?

Till sist är det många företag som använder sig av externa leverantörer på olika sätt. Det kan vara designbyrån som skapar reklamkampanjer eller konsultfirman som skapar en app – det som skapas måste fortfarande passa in i varumärkesriktlinjerna. Genom att de har koll på er brand book kan de på direkten göra mycket rätt utan att ta (debiterbar) tid till att uppfinna nytt.

Vad innehåller en brand book? 

Det finns ett par viktiga delar som alltid ska finnas med. Varumärkesplattformen och varumärkesidentiteten med riktlinjer.

Varumärkesplattform

Plattformen ser lite olika ut beroende på vem du frågar. Innehållet går delvis ihop med affärsplan, men tre punkter som är viktiga att ha med i en brand book är mission, vision och varumärkets värdegrund. De är viktiga för att skapa stolthet hos anställda, något att arbeta vidare med i employer branding och är vad det är som gör att ni skiljer er från konkurrenterna.

Logotyp

Hur ser varumärkets logga ut, vilka designelement består den av och vilka versioner finns? Förklara när de olika versionerna ska användas och ta med exempel på om det finns något sätt de inte får presenteras på.

Färger

Vilka färger ska användas. Se till att ha med färgkoder för när de ska vara med på webben eller tryckas så att det alltid blir rätt nyans.

Typsnitt

Typsnitt eller fonter säger mycket om ett varumärke. Därför är det viktigt att tänka på att ha med information om vilka fonter ni använder för webb, i annonser eller i annan kommunikation. Är det olika beroende på om det är löpande text eller rubriker?

Tone of voice

Hur låter ni i kommunikationen? Tone of voice präglar hur copy utformas i annonser, på vilket sätt ni uttrycker er på webben och hur bildmaterial ska se ut. Är stilen ungdomlig? Formell? Ha gärna med exempel!

Bilder

Visa exempel på bilder och fotografier som representerar er. Här är chansen att visa upp hur tone of voice, färger och kärnvärden ser ut i bildform. Bilderna inspirerar också hur framtida annonser och annat material som skapas kommer att se ut.

Andra riktlinjer att ta med 

Det går att göra en riktigt tjock brand book. Därför är det bra att alltid börja med det viktigaste och senare bygga på fler element som kan vara till användning.

Andra saker som är med och påverkar hur personer uppfattar varumärket och som är bra att ta med i sin brand book är:

  • Finns det en doftprofil eller soundbrand? Ska restaurangerna spela en viss typ av musik eller att hotellrummen ska dofta på ett visst sätt.

  • Hur ska butiker se ut? Några specifika skyltar som ska användas, att varor ska ordnas på ett visst sätt eller att skyltfönster ska monteras i en viss stil?

  • Finns det profilkläder eller utrustning som ska se ut på ett visst sätt?

Digital Brand Book

Nu förstår du varför alla företag ska ha en brand book. Problemet är att många skapar en och att den sen inte blir använd. PDF-filen skickas runt, uppdateras någon gång om året och ingen vet riktigt vilken upplaga som gäller. Ännu värre – den är svår att sprida inom organisationen.

Fördelar med att istället ha allt digitalt är:

  • Snabbt och enkelt att uppdatera – lägg till nya riktlinjer efter hand.

  • Lätt att distribuera inom och utanför organisationen.

  • Allt är samlat på en och samma plats.

  • Det går att lägga in filer och göra att alla kan ladda ner rätt logga, inspirationsbilder eller fonter.

  • Bättre kontroll – bygg en brand book i flera nivåer där det är tydligt uppdelad information för anställda, återförsäljare eller marknadsförare.

Ett bra exempel på hur en digital brand book fungerar, titta på videon om vår kund Orkla.


BrandMaster för Orkla Health

Mollers 2.0 Without Quote

Kundcase: Digital Brand Book och Marknadsportal för varumärket Möller’s med BrandMasters moduler för Brand Center och Digital Asset Managemnet.

 

Kanske gör någon ett försök att därför att skapa en digital brand book genom att lägga upp allt på intranätet. Men det är ofta inte heller helt lätt eftersom få hittar fram och det tar mycket tid att underhålla. Det går inte heller att släppa in återförsäljare eller extern designer och då måste ni ändå producera en brand book som digital fil eller utskriven version.

Därför är min rekommendation att använda brand management-verktyg som är skapade för precis det här. Det är så man arbetar med branding smidigt och uppnår bästa effekt.

Vill du se hur en Brand Book och marknadsportal skulle fungera för dig, din organisation och ditt varumärke? Hör av dig till mig så ordnar jag en demo av BrandMaster – vår lösning för att skapa en digital brand book och hantera branding och marknadsföring.

 


Haig Daniels, BrandMastersHaig Daniels

Senior Key Account Manager / Head of Sales Tactic
Telefon: +46 (0) 70 444 10 12
E-post: haig.daniels@brandmaster.com
Boka ett möte med mig här!

 

Haig har varit verksam inom marknadsföringsbranschen i mer än 15 år, bland annat som Advertising Manager och Sales Manager för Native Advertising och Content Distribution. Hans främsta kompetenser ligger inom Brand Building, innehållsmarknadsföring, programmatic och digital annonsering. Han har varit en del av BrandMaster sedan 2018 och har stöttat flertalet organisationer i sin resa mot mer digital brand management.