Logo-BM-Black

Betydelsen av ett starkt och väletablerat varumärke

Brand Management Branding

3 minuters läsning

Alla insatser kring branding och varumärkeshantering är verkningslösa om varumärket inte bygger på ett realistiskt varumärkeslöfte. Det gäller att konstant leva upp till den standard som ni själva har satt; det är genom konsekvent uppfyllnad av löftet som varumärket stärks.

Att bygga ett starkt varumärke kräver en solid varumärkesstrategi och robust implementeringsförmåga

Ditt varumärke är mer än din logotyp. Ditt varumärke kommunicerar ditt företags personlighet och formar dina kunders uppfattningar om vem du är. Ditt varumärke ska projicera de förväntningar och löften du vill förmedla till dina kunder när det gäller kvalitet, service, tillförlitlighet och pålitlighet.Och det ska skapa förtroende och lojalitet från dem som gör affärer med dig. En stark varumärkesidentitet hjälper kunderna att skilja dig från dina konkurrenter och påverkar deras inköpsbeslut, vilket direkt påverkar lönsamheten. (Källa: masterful-marketing.com).

Att skapa ett starkt varumärke kräver en grundlig varumärkesstrategi – baserad på dina primära mål, dina konkurrenter, din faktiska produkt och ditt unika erbjudande – innan du definierar din unika varumärkesidentitet som sak ge dig ett försprång gentemot konkurrenterna.

Ett varumärke är dock ingenting om det inte har en tydlig visuell identitet. Med en unik design och grafisk form får du en visuell identitet. Den visuella identiteten, bestående av namnet, logotypen, typsnitt, färgpalett och unika designelement, ska förmedla företagets image och värdegrund. Den är en av grundpelarna i en kommunikationsstrategi för en organisation. (Källa: drimlike.com).

Med en stark varumärkesidentitet på plats, utstrålar ditt varumärke nu värden som placerar företaget i konsumenternas medvetande, lockar nya kunder och ökar försäljningsintäkterna.

I kontrast till detta innebär svaga varumärken ett lågt känslomässigt engagemang, en ojämn kvalitetsuppfattning som får konsumenterna att tveka. I allmänhet är svaga varumärken starkt beroende av prissättning och korta kampanjincitament. (Källa: venturesafrica.com). Svaga varumärken lider också av låg kundigenkänning med mindre återkommande köp som följd. (Källa: smallbusiness.chron.com).

Konsekvent varumärkesarbete är nyckeln till framgång

Konsekvens i varumärkesarbetet tar dig till nästa nivå i marknadsföringen och skapar  pålitlighet och trovärdighet genom igenkännande. Varumärkesigenkänning handlar inte bara om att få ut ditt namn där ute. Det handlar om att hjälpa konsumenterna att lära känna ditt varumärke på en personlig nivå. (Källa: venveo.com).

Än viktigare, om du inte bygger ditt varumärkeslöfte kring verkligheten eller konsekvent lever upp till det, är dina varumärkesansträngningar meningslösa. Varumärken byggs genom konsekvent leverans av varumärkeslöftet genom alla intressenters beröringspunkter. Det är den konsekventa, önskade upplevelsen som bygger förtroende och ligger till grund för lojalitet och marknadsföring. (Källa: forbes.com).

Hur säkrar man ett konsekvent varumärkesarbete?

En känd utmaning för många varumärkeschefer är hur man ska säkerställa att allt material som stöttar varumärkesarbetet, når intressenterna i en organisation med samma meddelande vid rätt tidpunkt.

Traditionellt har distribution av varumärkesmaterial som logotyper, bilder, grafiska profilelement, typsnitt, brev- och presentationsmallar skickats via e-post, länkats via intranät eller delats från någon server.

Detta är metoder som är både oförutsägbara och felaktiga eftersom de saknar precision och kontroll över vem som mottar informationen och som agerar enligt varumärkets riktlinjer.Konsekvenserna av detta är ofta att föråldrat material cirkulerar och används i kommunikationen vilket på sikt helt späder ut din varumärkesidentitet.

Kommunicera varumärket online

Att göra din varumärkesstrategi tillgänglig via en online BrandBook eliminerar de många utmaningarna som är förknippade med traditionell varumärkeshantering samtidigt som man får en dynamisk, flexibel och ständigt aktuell varumärkesstyrning.

Skapa därför en pålitlig plattform för ditt varumärke som säkerställer 100% tillgänglighet och giltighet för allt varumärkesrelaterat material, 24/7. Lämna inget utrymme för missförstånd eller varumärkeskompromisser. En online brand book ger dig möjlighet att garantera och säkra ett konsekvent varumärkesarbete och ger dig en solid och pålitlig plattform för att bygga och bevara ett starkt varumärke med en tydlig identitet.

New call-to-action