Logo-BM-Black

Betydelsen av Brand Asset Management

Brand Management Brand Asset Marketing Management

6 minuters läsning

Brand Asset Management, att hantera filer och material för varumärket, är en viktig del av varje organisations marknadsföringsstrategi.

När marknadsföringen saknar struktur

Varje dag har vi kontakt med hundratals varumärken. Oavsett om vi surfar på webben, tittar på TV, använder sociala medier eller går till butiken, har varumärken och innehåll som de genererar blivit en viktig del av vårt dagliga liv. Medvetet och omedvetet.

De företag som uppnår framgång (högre försäljningssiffror, möjlighet att ta högre pris än konkurrenter, att vara återförsäljarens solklara val) är de som har ett varumärke som känns igen. Det hjälper dem att sticka ut i mängden och särskilja sig från konkurrenterna. I genomsnitt tar det fem till sju interaktioner med ett varumärke och dess marknadsföring innan en konsument inser och kommer ihåg vem avsändaren är. Dessutom vill 91% av konsumenterna köpa från ett varumärke med hög igenkänningsfaktor, så igenkänning kan vara avgörande för ditt företag.

Utmaningar med branding

Mindre än 10% av tillfråga B2B-företag anser att deras egen presentation av varumärke i olika sammanhang är konsekvent. Vidare hävdar endast 25% att de faktiskt följer de riktlinjer som fastställts för varumärket inom företaget. En stor utmaning med att arbeta med branding är alltså att skapa och hålla fast vid riktlinjer för hur varumärket ska visas upp och användas i marknadsföring och andra sammanhang. Det finns en rad utmaningar och problem associerade med detta.

Utmaning 1: Mängden brand assets

De som jobbar med marknadsföring och branding inom en organisation har minst sagt mycket att hålla reda på. De saknar också ofta rätt verktyg för att lyckas hålla flera bollar i luften samtidigt. Enligt en undersökning av Impact kämpar många med att hitta brand assets, alltså de filer som hör till varumärket. De saknar en central samlingsplats för att få en fullständig överblick över alla brand assets som finns. 

Utmaning 2: Åtkomst till brand assets

Utmaning 3: Ökat behov av personalisering

Marknadsföring blir mer komplex. Det möter konsumenter i fler kanaler, vid fler tillfällen och levereras snabbare än någonsin tidigare. Trenden går också mot att öka graden personlialisering, det vill säga utforma innehållet lite olika utefter vilken marknad eller i vilket sammanhang det syns. 

Det sätter press på möjligheten att anpassa centralt skapat marknadsföringsmaterial, och fler avdelningar bortom marknad ser behov av att själva sätta ihop och skapa visst unikt och relevant innehåll. Med för stor frihet, ofta på grund av problem att hitta rätt underlag och utan möjlighet att ändra det som skapats centralt, börjar avdelningar utforma eget material som snart frångår varumärkesidentiteten.

Fördelarna med system för Brand Asset Management

Därför är det viktigt med en lösning som samlar varumärkesidentiteten och alla brand assets på en och samma plats. I rätt systemlösning kan en marknadsportal presentera riktlinjer och visa upp användarexempel samtidigt som det går att samla alla varumärkesrelaterade filer och material. 

Samla allt på en och samma plats, ge olika behörigheter och tillgång samt öka sannolikheten att alla delar av organisationen använder och justerar det material som redan finns skapat.

Det går inte att effektivt arbeta med varumärkeshantering när riktlinjer för varumärket, marknadsföringstillgångar och strategi hålls separata. Istället bör ni ha ett system där ni kan hantera hela varumärket online, och där allt är tillgängligt på ett ställe.

Riktlinjer för varumärkesidentitet

Varumärket lever inte i ett vakuum. Runt omkring finns det skiftande trender, aktuella händelser och teknologiska utvecklingar som påverkar marknaden och marknadsföringen. Allt påverkar varumärket. För att kunna hålla fast vid sin plats på marknaden är det viktigt att snabbt hänga med i svängen och uppdatera sig utefter behov.

Genom en onlinelösning för att visa upp varumärket och identiteten med aktuella policys och uppdateringar blir det enklare att hålla alla i organisationen införstådda med vilka ni är och vad ni står för. På detta sätt kommer varumärket alltid att presenteras på ett likvärdigt sätt, oavsett hur ofta du måste göra justeringar.

Campaign Management

Varje kampanjlansering är en möjlighet till framgång. Ett system för brand management med marknadsföringsfunktioner hjälper dig att skapa och genomföra marknadsförings- och försäljningskampanjer. Nå er målgrupp som planerat samtidigt som ni följer era varumärkesriktlinjer.

Det finns dussintals marknadsföringsaktiviteter som pågår parallellt: e-postutskick, undersökningar, sociala medier, bloggar, målsidor och evenemang. Det kan vara svårt, om inte omöjligt, att samordna, strukturera och organisera allt i ett kalkylblad, särskilt om aktiviteterna inte leds av samma avdelning. Därför är kampanjplanering till fördel kopplat till den brand management-lösning ni har. Nå er målgrupp som planerat samtidigt som ni följer era varumärkesriktlinjer.

Organisation av Brand Assets 

Som tidigare nämnt finns det med största sannolikhet en stor mängd filer och material att ha koll på. De måste gå att dela smidigt och enkelt med personer inom, och utanför, företaget vid behov. Med en allt-i-ett-lösning för varumärkeshantering kan du enkelt samla in, organisera och dela material och filer genom samma plattform.

En möjlig lösning

Med en allt-i-ett-lösning för Brand Management och hantering av brand assets får ni:

  • Mer effektiv kommunikation med konsumenter och potentiella kunder.

  • Sälj har direkt insyn i planerade kampanjer och aktiviteter och kan lättare arbeta parallellt med den marknadsföring som bedrivs.

  • Potentiella kunder får en större kunskap om ditt varumärke och vet därför lättare vad de kan förvänta sig.

  • Befintliga kunder förblir lojala mot ditt företag och känner sig säkra på sina inköp.

  • HR får en enklare onbording-process med nyanställda, vilket gör det lättare att visa upp företagskulturen.

Marketing and Brand Management - Ladd ner white paper