Brandmaster Logo symbol

Automatisera dokumentskapande och bygga ett konsekvent varumärke

Malteknologi Online-mallar

Visste du att 77 % av företag dras med innehåll som ligger utanför deras varumärke? Det är en hög siffra! Speciellt när vi upprepade gånger får höra vad som krävs för att uppnå ett konsekvent varumärke. Vad gör vi för fel? Och i vilken ände av skalan befinner du dig i? I de framgångsrika 23 % eller finns det utrymme för förbättring?

En av utmaningarna med att upprätthålla ett konsekvent varumärke är att konstant leverera varumärket i rätt tid, både genom de kanaler och plattformar som marknadsförare har kontroll över, men också genom att stödja kollegor i deras varumärkesbehov.

Drunkna inte i tillgångar

För marknadsförare är dokumentskapande en del av det dagliga arbetet. Att av olika anledningar stödja kollegor med varumärkesmarknadsföring och varumärkestillgångar är en stor del av detta. Om du har tur stödjer du också olika språk, och då har du mycket att stå i. För att inte tala om alla olika format och filtyper du måste hantera. År 2025 måste världen lagra 200 zettabyte med data. Var så säker på att du och företaget du arbetar för kommer att ingå i denna statistik.

Du kan inte ignorera detta, för det betyder att du som marknadsförare snart kommer att drunkna i dokumentskapande om du inte hittar ett sätt att arbeta smartare och effektivare. Vi finns här för att hjälpa dig att reda ut dina alternativ. Låt oss ta en titt på hur automatisering av dokumentskapande kan hjälpa dig.

Automatisering = standardisering och effektivitet

Dokumentautomatisering är processen för att omvandla dokument till intelligenta mallar. För marknadsförare innebär detta att man använder varumärkesmallar för att säkerställa varumärkesmaterial 365 dagar om året. Detta handlar om att standardisera ditt varumärke så att det förblir smidigt och effektivt utan att något hamnar utanför varumärket.

När automatiskt dokumentskapande är på plats skapar du rutiner inte bara för ditt marknadsföringsteam utan för hela organisationen. Där du tidigare kämpade med att leverera varumärkesmaterial på begäran och dina kollegor blev irriterade på dig, lämnar du nu över ansvaret till de personer som behöver materialet. Det finns ingen risk då att du skadar ditt varumärkes identitet. Om du behöver se hur detta fungerar i verkligheten kan du titta på Holiday Pirates och hur de använde designmallar i sina marknadsföringsprocesser.

Läs också: Därför är digitala designmallar viktiga för ditt varumärkesbyggande

5 skäl till varför du bör överväga att investera i en designmall-lösning

Förvandla din grafik till mallar och automatisera dokumentskapande

Det finns ingen funktionalitet i Adobe InDesign eller Illustrator som gör det möjligt för designers att skapa mallar för alla. Ja, det finns en mallfunktion, men för att använda dessa mallar krävs kunskap och färdigheter inom design och mjukvara. Du behöver någonting smartare. Om du ska låta någon vara designer måste du i slutändan se till att ditt varumärke är oförstörbart.

Att konvertera din grafik är enklare än man kan tro, men det kräver att du investerar i mallteknik. Ett verktyg som kommer att revolutionera din varumärkeshantering.

Så här fungerar det:

  1. Designa ditt varumärke. Innan du skapar mallar måste du fastställa ditt varumärkes identitet. Oavsett om du har egna resurser eller förlitar dig på en kreativ byrå är designprocessen något som måste göras. När du känner att du har fått till det och är nöjd med hur allt ser ut kan du gå vidare.
  2. Konvertera dina designer till mallar. Skapa onlinevarumärkesmallar med hjälp av mallteknik. Förhoppningsvis har du nu valt ett verktyg som kan leverera exakt det du behöver.
  3. Bestäm vad som kan och inte kan ändras. Syftet med mallar från ett marknadsföringsperspektiv är att säkra varumärkesresultatet, men du måste också se till att dina mallar tjänar sitt syfte för användarna. Till exempel, om användare behöver tillämpa sina lokala kontorsdetaljer eller om det är avgörande att de kan lägga till en lokal bild i materialet, måste du se till att mallen tillåter detta. Hitta balansen utan att äventyra ditt varumärke.
  4. Gör dina mallar tillgängliga. Ingenting kan användas om det inte är tillgängligt. Alla behöver veta att dina mallar finns, och alla måste ha åtkomst.
  5. Utveckla ditt varumärke. Det är här du upprepar ovanstående steg. Ditt varumärke behöver vårdas kontinuerligt. När marknaden förändras bör du följa trenderna och uppdatera ditt varumärke vid behov. Och detta är det fina med varumärkesmallar online. Att uppdatera ditt varumärke är enkelt. När nya mallar finns tillgängliga uppdateras ditt varumärke direkt.

Läs också: Förstärk ditt varumärkesbyggande med branding-mallar

När varumärkesmallar finns på plats har du automatiserat dokumentskapandet. Dina användare behöver bara logga in, välja önskad mall och börja skapa. Med rätt teknik guidas de genom varje steg, utan att några färdigheter behövs. Det är intuitivt, online och enkelt.

Håll varumärket konsekvent

Varumärkeskontroll är en svår uppgift. Oavsett hur många gånger du delar och tar upp vikten av att följa varumärkesriktlinjerna finns det alltid någon som gör motsatsen. Förfrågningar om att leverera varumärkesmaterial och varumärkestillgångar belastar också ditt varumärkesresultat eftersom du inte arbetar tillräckligt snabbt och det bara finns en handfull människor som kan skapa sådana tillgångar.

Eftersom ett konsekvent varumärke är väsentligt för att utveckla ditt företag kan du inte ta för lätt på det. Samtidigt förstår vi hur svårt det är att nå dit. Men genom att automatisera dina designprocesser decentraliserar du ansvaret för vem som skapar material och tillgångar utan att riskera ditt varumärkes identitet. Det är ren magi.

Läs också: Varför marknadsförare behöver digitala brand templates

5 skäl till varför du bör överväga att investera i en designmall-lösning