Brandmaster Logo symbol

Att köpa in och komma igång med ett Brand Management-system

Brand Management Marknadsföringsverktyg

Du har hört talas om Brand Management och förstått vikten av att ha koll på allt marknadsmaterial. Börjat leta lite efter olika sätt att arbeta mer effektivt när du och kollegorna ska sätta ihop en ny kampanj. Här kommer lite praktiska tips och råd kring att leta reda på en lösning som passar.

Vad kan jag förvänta mig av en brand management-lösning?

Du och kollegorna kan samla, strukturera och distribuera alla era digitala tillgångar och filer i en och samma plattform. Det hänger inte längre på en enskild individ att skicka ut material på förfrågan eftersom allt går att hitta och ladda ner. Sökbarheten förbättras när det inte längre hänger på namngivning eller mappstruktur.

Det är enklare att koordinera marknadsinitiativ, kommunicera med användargrupper och få uppföljning på vem som har sett det. 

Kort sagt – att nå ut till alla inom företaget och skapa en mer samspelt kommunikation.

Annat som är bra att veta 

De flesta moderna system är SaaS-lösningar. Systemet är en onlinelösning där organisationen får en egen inloggning och kan bygga upp sin egen, individuella marknadsportal.

Pris för systemet ser olika ut mellan leverantörer. Det är vanligt att priset baseras på en eller flera av följande faktorer: antal användare, företagsstorlek, vilka moduler som ingår och supportbehov.

Licenskostnad beräknas per år, och betalas ofta på månadsbasis. Kontrakt med leverantören ger en licens – rätt att använda lösningen en viss period (oftast ett år med löpande förlängning) då priset inte ändras.

Det krävs förarbete för att komma igång och arbeta med systemet. När leverantör är bestämd och kontrakt skrivet behöver leverantören tid för att sätta upp lösningen utefter era specifikationer och ni behöver ladda upp material, sätta upp mallar eller skapa upp portalen samt hålla utbildningar internt.

Det är stora skillnader i behov mellan användare. Administratörer vill kunna ändra, dölja och uppdatera information. Marknadsassistenten behöver kunna ladda ner och använda mallar som hör till kampanjer. En ”vanlig” anställd behöver inte se mer än viss grundläggande information och ladda ner färdigt material. Tänk på detta när ni sätter upp arbetsflödet och tittar på möjligheter med lösningarna.

Tre snabba tips för att komma igång

Det finns många leverantörer av lösningar för brand management. De använder begrepp såsom mediabank, varumärkesplattform, DAM-lösning, BAM-system och MRM-plattform. För att hitta rätt lösning för era behov är det viktigt att vara påläst.

  1. Identifiera behov och mål. Granska nuvarande processer och se vilket manuellt arbete som ska byggas bort. Det hjälper dig i urvalet av vilka system som är lämpliga.

  2. Läs på om utbudet av systemlösningar och leverantörer. Ladda ner guider, kolla bloggen och fråga runt om branschkollegor sitter på bra information.

  3. Våga fråga! Ta möten med leverantörer för att få en uppfattning om deras lösningar, be om en demo, se hur referenskunder valt att lägga upp sitt arbete.

New call-to-action