Brandmaster Logo symbol

Att hitta KPI:er för varumärkeshantering

Brand Management

KPI:er är mätvärden som hjälper dig sätta mål och följa upp hur det går med marknadsföringen. Bra för att mäta hur väl arbetsprocesserna fungerar – men också för att se ifall förändringar ni gör uppnår något eller inte.

KPI:er i ett nötskal

KPI står för Key Perfomance Indicators och används inom de flesta delar av organisationen för att mäta hur det går med verksamheten. För uppsatta affärsmål där KPI:erna ett mätetal för att se hur väl man presterar.

De med fokusområde på digital marknadsföring är vana att prata om dessa mätetal i form av webbsidebesök eller antalet nya eller potentiella kunder. Nyckeltal för sociala medier är förmodligen antal följare, konverteringar från respektive SoMe-källa och hur stort engagemang som finns kring era kanaler.

Varför ha nyckeltal för varumärkeshantering?

Alla delar av verksamheten har olika nyckeltal de ska leva upp till. Marknad är inte annorlunda. Oftast ligger fokus på mål kopplat till den digitala marknadsföringen som helt enkelt är lättare att mäta och följa upp. Det kan vara lite knepigt att ställa om tankarna till andra nyckeltal för marknadsföring som inte är direkt kopplade till dessa affärsdrivande digitala mål.

Tar vi kundsupport som exempel blir det genast tydligare. De har ofta KPI:er kopplade till att minska svarstiderna och erbjuda support snabbare, men även att få in färre supportärenden. Hur lyckas de med det? Jo, genom att slussa kunder via en frågor-och-svar innan de hör av sig. Enklare ärenden sållas bort då de besvaras på webbsidan eller i supportverktyget. KPI:er för att ytterligare minska antalet nya ärenden sätter krav på att förbättra informationen i frågor-och-svar-sektionen samt att ännu effektivare se till att alla tar del av dem; kanske en inspelning som förklarar några vanliga ärenden och deras lösningar medan man står i telefonkö?

KPI:er för brand management kan på ett liknande sätt sätta fokus på arbetsprocesser som ska förbättras för att uppnå snabbare leveranstider av varumärkesrelaterat material, eller se över hur man nyttjar system och verktyg ännu bättre.

Att hitta sina KPI:er

Identifiera utmaningarna

Hur ser nuläget ut? Det går inte att bygga några vettiga mätvärden utan att först förstå hur rådande förutsättningar ser ut. Börja med att staka upp de problem ni ser inom organisationen när det kommer till brand management. Se till de utmaningar och behov ni har på marknadsavdelningen:

  • Finns det några tidsbovar i varumärkeshanteringen?
    Vi mailar mycket med vår kreativa byrå för att få ordning på leverans av bildmaterial…
    Vi får inte ut kampanjer i tid för att vi måste invänta justeringar för lokala kontor…

  • Vilka scenarion återkommer?
    Vi får ofta fråga om var man hittar senaste versionen av företagspresentationer…
    Våra återförsäljare använder inte vår logotyp på korrekt sätt…

Sätt mål och definiera KPI:erna

KPI:erna avslöjar hur utvecklingen går relativt uppsatta mål. Därför ska båda definieras med utgångspunkt i er verksamhet och de problem och utmaningar ni ämnar lösa. Börja med att konkretisera era mål. När ni har ett utgångsläge, det vill säga mätdata, kan ni skapa KPI:er för att arbeta vidare med.

Om scenariot är: Våra återförsäljare använder inte vår logotyp på korrekt sätt…

Med nuvarande värde: 8 av 10 reklamkampanjer våra återförsäljare sätter ihop för våra produkter använder loggan på ett felaktigt sätt (fel version, dålig upplösning, fel färger etc).

Kan målet vara: Alla återförsäljare som skapar sina egna reklamkampanjer för våra produkter ska använda loggan på ett sätt som stämmer överens med vår varumärkesidentitet.

Är då en rimligt KPI: 8 av 10 reklamkampanjer ska vid slutet av året använda vår logotyp på ett varumärkesenligt sätt.

Mät, jämför och rapportera

Rubriken säger allt. När nyckeltalen är satta gäller det att börja mäta hur nuläget ser ut och sen i takt med förändring av processerna följa upp med hur det går.

Att arbeta med KPI:er

Att sätta sina mål och KPI:er är bara en del av bilden. För att i slutändan lyckas krävs det att man tar även tar vissa beslut kring hur KPI:erna är tänkt att uppnås. I tidigare exempel kan vi introducera ett sista steg: För att nå vårt KPI ska vi

Här läggs grunden för den strategi ni har för att arbeta med KPI:et.

För att nå vårt KPI ska vi: Göra våra varumärkesriktlinjer tillgängliga i vårt brand management-system för alla återförsäljare där de också kan ladda ner och använda sig av de giltiga logotyperna.

Inte för många

Det blir lätt spretigt med för många KPI:er. Det finns rekommendationer på mellan 4 och 10 nyckeltal totalt, medan andra menar att det är fritt fram med upp till 3 KPI:er per affärsmål. Huvudsaken är att inte ha för många mätetal som hör till vitt skilda mål – det blir svårjobbat och sällan bra uppföljning.

Fler tips om KPI:er för Brand Management

Att hitta sina KPI:er och arbeta med dem är en viktig nyckel i att inte bara skapa bättre arbetsprocesser, utan att också ha rätt systemstöd på plats.

Ladda gärna ner vår guide om KPI:er för varumärkeshanteringen som ger mer tips och tricks.

New call-to-action