Brandmaster Logo symbol

Er du digital nok for fremtidens markedsføring?

Marketing Management

Ironisk nok forventes det at markedsførere skal gjøre mer, samtidig som markedsbudsjettene krymper og du skal bevise at de kostnadene du har virker, og kan rettferdiggjøres.

 

Markedsførere må bli gjennomgående digitale for å kunne henge med i svingene og være i forkant av egne aktiviteter

Det handler om mer enn synlighet på nett. Det handler om å ta styring på egen merkevare og markedsføring, å komme i forkant av både egen organisasjon og konkurrenter. Det er på tide å digitalisere og automatisere markedsføringshverdagen med gode markedsføringsverktøy på lik linje med hva CRM gjør for bedrifter. De aller fleste markedsførere er i dag godt kjent med begrepet digital markedsføring. Men hva ligger i begrepet «digital markedsføring»? For de aller fleste handler det kanskje om å være synlig i ulike digitale plattformer. Trender og utvikling innen markedsføring tilsier dog at digital markedsføring kan og vil være så mye mer i tiden fremover.

For markedsførere som har vært med en stund, har man allerede tatt del i en tidsreise. Ta for eksempel hjemmesider. Den aller første hjemmesiden ble lansert i 1990. I dag ville det vært utenkelig å markedsføre produkter og tjenester uten en hjemmeside. Fra å leve i en verden med begrensede valg av kanaler, plattformer og aktivitetsmuligheter, overøses vi i dag med alternativer – og alt skal skje raskt.

I dag skjer nesten alt i sanntid og din evne til å holde følge i samme hastighet og levere på et hvert ønske, blir mer og mer krevende.

Alle som jobber i en markedsavdeling er kjent med en arbeidsdag fylt med e-postforespørsler fra medarbeidere som ønsker spesialtilpasninger på materiell, bilder, lokale kampanjer, oversettelser med mer. I tillegg skal du levere resultater basert på en strategi og en markedsplan. Det er lett å snuble i tidsplanen. Rekker du ikke å svare og levere i henhold til etterspørselen, blir medarbeidere kreative selv og du mister kontroll på både merkevare og den overordnede strategi. I henhold til The impact of brand consistency benchmark report 2016 (Demand Metric Research Corporation), opplever 60% av markedsførere inkonsekvent merkevare når responstiden blir mer enn en uke. Lyder det kjent?

Utfordringer i hverdagen

For enhver merkevare økes kompleksiteten av å håndtere merkevare og markedsføring parallelt med de valgmuligheter som dukker opp. Ironisk nok forventes det at markedsførere skal gjøre mer, samtidig som markedsbudsjettene krymper og du skal bevise at de kostnadene du har virker, og kan rettferdiggjøres.

Markedsavdelinger har tradisjonelt sett vært gode på å strukturere materiell på lokale filservere og foldere. Internkommunikasjon og deling av informasjon og materiell skjer ofte i form av e-poster eller intranett.

Utfordringene med dette er mange. Hva skjer med det du sender fra deg? Blir det lest? Lagres filene lokalt og er gjenstand for gjenbruk år etter år selv om filene for lengst har gått ut på dato? Eller hva med de som aldri spør markedsavdelingen om noe eller logger seg på intranettet? Hvem er de? Lager de eget materiell? Har de fått med seg de siste oppdateringene i profilhåndboken?

Det er et hav av spørsmål og utfordringer, og dette kommer i tillegg til at du jobber målrettet for å skape langsiktige verdier i henhold til markedsstrategien og å opprettholde en enhetlig merkevareprofil og kommunikasjon uansett markedskanal.Siden sent 90-tallet har vi jobbet med små og store merkevarer og sammen med de utviklet programvare med formål å digitalisere og effektivisere markedsførings- og kommunikasjonsprosesser. Til tross for disse årene, ser vi ennå at kunnskapen og bekjentskapet til digitalisering og automatisering fortsatt er liten blant mange markedsførere.  Dog ser vi at behovet er økende og går mot et «must have». Vi er ganske trygge på at vi er i forkant av en ny bølge – ikke ulik den vi så når ERP-systemene ble vanlige tidlig på 90 tallet sier Gunnar Larsen, administrerende direktør i BrandMaster.

Digitaliser og automatiser din arbeidshverdag du også

Mens salg-, HR-, økonomi og lønningsavdelinger investerer i programvare for å lette sin egen arbeidshverdag og få bedre kontroll, er markedsførere gjerne mer forsiktige. Med allerede stramme budsjetter er det lett å tenke at dette blir for kostbart. Og man tror at slike systemer kun er dimensjonert for store globale organisasjoner.

Det er naturlig at større organisasjoner og merkevarer kanskje har andre og flere behov enn mindre bedrifter, men alle som jobber med markedsføring har samme mål for øye – Å være den foretrukne merkevaren fremfor sine konkurrenter. Og med det dukker behovene for å bygge en solid og sterk merkevare opp uansett stor eller liten bedrift.

Det finnes utallige artikler om «Marketing- / Brand Management» på nett. I bloggen til widen.com – «Why Brand Management is a key success factor for modern day marketers» står det enkelt at uansett budsjetter, inntekter eller bedriftsstørrelse, er merkevaren en av de sterkeste forskjellene mellom bedrifter., Men en sterk merkevare kommer ikke av seg selv, konkurransefordelene må være fortjent. Og det kreves refleksjoner, fokus og disiplin for å skape en merkevare som foretrekkes fremfor en konkurrent.

Og få arbeidshverdagen inn i et system, skaper effektivitet og sikrer kvalitet i det du leverer. Digitale markedsføringsløsninger innehar like mange egenskaper som det finnes oppgaver i en markedsavdeling. For å finne den beste løsningen for din bedrift må du vite hvilke behov din markedsavdeling har og hvilke oppgaver du har behov for å sette i system. Hva skal til for å løse de utfordringer du som markedsfører har der du er?

"Vi opplever at selv store og etablerte merkevarer innrømmer at de ikke har kontroll på eget materiell. Det kastes bort verdifull tid med spørsmål og leting etter riktig materiell, som går på bekostning av det kreative. Begynn med å gjøre godkjent innhold og profilmateriell tilgjengelig ett sted for både egne ansatte og samarbeidspartnere" - Peder Godvik, seniorkonsulent i BrandMaster

Eksempler på funksjoner du kan automatisere og som vil revolusjonere hvordan du jobber er mediearkiv for alle digitale filer, designmaler på nett, kommunikasjonsplattform for både ekstern og intern kommunikasjon, markedskalender, profilhåndbok på nett, ROI-analyser, publisering av innhold til ulike kanaler med mer. Det er et hav av muligheter og vi ser at flere og flere oppdager denne verden.

Forbered deg på en mer moderne arbeidshverdag

Med et system på plass får du alt på et sted, du kan enklere være i forkant av både din organisasjon og dine konkurrenter. Du legger til rette for automatisering og selvbetjening av din merkevare- og markedsføring i en og samme plattform. Ved at alle jobber i samme løsning eliminerer du tidstyver som unødvendige e-poster om ting som allerede er tilgjengelig, du har kontroll på hvilket materiell og filer som er i distribusjon og du har kun ett sted å vedlikeholde.

Det tar tid å legge til rette for implementering av markedsføringsløsninger i en bedrift. Ikke bare skal du som markedsfører bli kjent med alle muligheter som finnes, du må kanskje også overbevise kollegaer og ledelsen. Vi anbefaler at du kjenner litt på behovene i din bedrift og deretter undersøker hvilke alternativer som finnes. Kartlegg dagens tidstyver og konsekvensene av å ikke strekke til slik langsiktige mål og strategier krever. Da er du mye bedre forberedt når tiden er inne for din bedrift.

Av Renate Sandland Henriksen