Brandmaster Logo symbol

Dette er internal branding og slik kommer du i gang

Internal branding

Merkevaren din kan ha verdens vakreste utseende, men til syvende og sist er det innsiden som teller. Dette handler om hvordan de interne tannhjulene jobber og ikke minst hvordan de interne prosessene i din bedrift reflekterer merkevareprosesser utad.

Ved å, som vi liker å si det, bygge merkevaren fra innsiden og ut, vil du få en sterkere og mer tydelig merkevare og dine ansatte blir ustoppelige brand advocates.

Men hva er egentlig internal branding, og hvordan kan du komme i gang allerede i dag? Heng med videre så gir vi deg noen gode tips på veien.

Aller først: Hva er internal branding?

Det dukker stadig opp nye ord og uttrykk i markedsføringsverden. Noen plukker vi opp, andre går kanskje hus forbi og noen later vi som at vi forstår 100 % selv om det ikke alltid medfører riktighet. Vi kaller det ofte for buzzwords, men mange av dem er det greit å skape seg en bredere forståelse av. Spesielt de som gir bedriften din et konkurransefortrinn. Internal branding er nettopp en av disse som vil kunne gi din bedrift flere fordeler.

Så hva er det egentlig?

Internal branding er selve tankegangen om at en merkevare bygges fra innsiden og ut. Derfor er det viktig at de ansatte i bedriften knyttes tett opp mot bedriftens merkevare. Husk at det er disse menneskene som lever og ånder for merkevaren hver eneste dag. Men har du kontroll på hvordan de faktisk kommuniserer merkevaren? Og kjenner de til merkevareverdiene og retningslinjene knyttet til merkevaren? Det nytter ikke å kun bygge merkevaren på utsiden. Hvis ikke de ansatte spiller på samme lag, blir det vanskelig å kontrollere hvor konsistent merkevaren er. Internal branding bør derfor veie tungt for å sikre en sterk merkevare.

New call-to-action

Og hva er brand advocates?

Du fanget kanskje opp dette uttrykket innledningsvis i denne artikkelen? Forstod du ikke betydningen skylder vi deg en forklaring. En brand advocate, eller en merkevareambassadør, er en person som løfter din merkevare frem i et godt lys, med hensikten om å øke merkevarebevisstheten og salget.

Dette kan være en av dine kunder, eller noen eksterne dere betaler for dette ærefulle oppdraget, eller de vi mener er de viktigste merkevareambassadørene, de ansatte i bedriften din.

Det er ikke til å stikke under stol: jobben opptar mye av hverdagen vår. Dette gjør også at vi representerer arbeidsplassen selv når vi ikke er på jobb.

Vi nordmenn er kanskje ikke verdensmestere på smalltalk, men et spørsmål har vi riktignok blitt verdensmestere på å stille: Hva jobber du med? Dette har endret enhver pinlig stillhet til en spennende prat om jobb og arbeidshverdagen vår. Her vil en god merkevareambassadør potensielt kunne påvirke sin samtalepartner til en god assosiasjon med merkevaren.

Dette er også en form for kommunikasjon som potensielt kan øke salget. I følge en undersøkelse stoler 93 % av oss på anbefalinger eller informasjon om en merkevare som kommer fra venner eller familie, fremfor annen form for annonsering.

Nettopp derfor er de ansatte en av de viktigste merkevareambassadøren – de er både en mektig og troverdig kilde, samtidig som de er en gratis markedsføringskanal.

Trenger bedriften min dette?

Vårt korte svar er ja, men la oss heller omformulere spørsmålet til: Trenger vivi et konkurransefortrinn i et marked med høy konkurranse? Her ville nok de fleste ha svart «ja takk!». De aller fleste markeder blir stadig tøffere og det blir stadig hardere kamp om beinet.

For at din merkevare skal være blant de som ser grafer som peker oppover i denne kampen, er det viktig å dra nytte av alle fordeler det er mulig å benytte. Og det er spesielt viktig at de ansatte ikke settes på sidelinjen. Som en troverdig kilde kan de til slutt bli den avgjørende vippepinnen når noen skal ta en avgjørelse mellom din bedrift eller en konkurrent. Så ja, din bedrift trenger absolutt å ha de ansatte med på laget.

Merkevarebygging starter med de ansatte

Dersom du klarer å motivere de ansatte i bedriften og skape gode merkevareambassadører vil du få store fordeler i ditt marked. Men hvordan kommer du i gang? Vi har laget en liten liste:

  • Identifiser de ulike rollene som finnes i bedriften din. Finn ut hvilke roller som er i bedriften og identifiser hvordan disse kommuniserer merkevaren med potensielle kunder. Det vil være forskjell på hvordan kundeservice og salg kommuniserer utad eksempelvis.

  • Undersøk hvordan din merkevare og bedrift kommuniseres i dag. Er ikke de ansatte fornøyde eller bryr seg lite om bedriften kan du glemme å få de med på laget. Viljen til å reflektere merkevarestolthet og positiv merkevarerepresentasjon må eksistere i utgangpunktet. Kartlegg derfor dette.

  • Kartlegg hvordan du best kan utnytte de ansattes stemmer. Sørg først og fremst for at de ansatte er komfortable med å være en stemme utad, og finn samtidig ut hvordan de ønsker å kommunisere. Det er for eksempel ikke alle parter som vil passe med en anlagt leken tone.

  • Etabler én tone-of-voice. Språklyden er minst like viktig som det visuelle utseendet til merkevaren. Sørg derfor for at det er klart å tydelig hvem dere er og hvilken stemme dere skal ha.

  • Sikre pålitelig internkommunikasjon. Kommunikasjon er en nøkkelfaktor i å formidle merkevaren internt, men det alene er ikke nok. Ansatte kommer og går, og budskap kan raskt bli glemt. Hvordan du velger å kommunisere med de ansatte er derfor essensielt. Sørg for å bruke et sted å kommunisere merkevaren fra. En pålitelig kilde som alltid er oppdatert.

  • Inkluder og lær opp. Med gode prosesser for inkludering og opplæring sikrer du at de ansatte forstår merkevaren og dets formål, samt ser den større betydningen av konsekvent merkevare og deres bidrag.

  • Det hjelper ikke å sette liv i tiltak dersom det ikke gjøres evalueringer av det i etterkant. Kommuniserer de ansatte slik det var tenkt? Har de fortsatt troen på merkevaren, og blir retningslinjene fulgt?

Kan en profilhåndbok være løsningen?

Å bygge en sterk og tydelig merkevare er ikke gjort over natten – det vet vi alt om. Å sikre en konsekvent merkevare i alle kanaler, plattformer og markeder er utfordrende, men et godt brand management som sikrer deling og distribusjon av en profilhåndbok vil hjelpe deg veldig langt på veien.

New call-to-action