Brandmaster Logo symbol

Hvilken rolle har merkevaren i et selskap?

Merkevareprosesser Merkevarebygging

«Tenk så kjedelig det hadde vært hvis alle var like», er en setning man føler at man har hørt noen ganger før. Trekker vi paralleller mellom dette og rollen til en merkevare, gir det en større forståelse for hvor stor rolle en merkevare faktisk spiller. 

For hvis alle merkevarer innenfor et marked hadde vært 100 % identiske, så hadde vel forbrukerens valg av leverandør mer eller mindre vært irrelevant?

Kanskje en tankevekker, men dette skaper grunnlaget for hvorfor mange mener at merkevaren mer eller mindre betyr alt i et selskap. Derfor er ofte de mest populære merkevarene de som er forankret i absolutt alle ledd i en bedrift – hos de ansatte, i visjonen, i måten de møter forbrukeren, det visuelle uttrykket, og godt implementert i hver eneste form for kommunikasjon.

Ta din plass i markedet med merkevaren

Dersom du havner i skyggen av dine konkurrenter, vil du ikke klare å ta den ønskede posisjonen i markedet. Du trekker ikke det korteste strået ved en tilfeldighet. Det er her merkevarebygging kommer inn i bildet, og spiller en spesielt viktig rolle nettopp fordi den skal sørge for at din merkevare gjør et inntrykk på forbrukeren og hva de kan forvente fra din bedrift.

Gjøres dette riktig vil det skape en mulighet for å skille seg ut fra konkurrentene i samme marked og vise til hva som gjør deg til et bedre valg.

Merkevaren spiller med andre ord ut sin rolle som din stemme i markedet, og gjort riktig gir denne stemmen deg et konkurransefortrinn.

New call-to-action

Rollen som limet i bedriften

Hvis du som ansatt ikke får noen tilhørighet til bedriften, og arbeidet som gjøres, vil det fort føles som du bare er en robot som står ved et samlebånd. En godt utarbeidet merkevare har muligheten til å skape denne tilhørigheten til arbeidet som gjøres. Du hører ofte uttalelser fra de ansatte i store og verdenskjente merkevarer om hvor meningsfylt arbeidet de gjør føles.
Dette er ikke på grunn av kule goder de får som ansatt eller lignende, det er fordi bedriften de arbeider i har gjort jobben sin med å bygge en merkevare som er bakt så godt inn i bedriftens visjoner og de daglige gjøremålene at de ansatte føler en direkte tilknytning til merkevaren. Denne økte formen for tilhørighet skaper også en unik lagfølelse som igjen gjør at de ansatte blir mer aktive i arbeidet om å løfte opp merkevaren enda mer.

I rollen som limet er merkevaren altså i stor grad med på å forme, styrke og løfte opp kulturen i en bedrift. 

Les også: Hvem bør du ha med på laget når du bygger merkevare?

Kommunikasjon

Denne ligger litt bakt inn mellom linjene i de to ovennevnte punktene, men fortjener også sitt eget punkt. Merkevaren spiller en helt sentral rolle i all form for kommunikasjon som skjer både i og fra bedriften. Dette gjelder sågar visuell som tekstlig og muntlig kommunikasjon.

Merkevaren er det elementet som former deres identitet, og diskurs er en viktig del av noens identitet – altså måten den prater på i gitte situasjoner.

Når dere har etablert deres «språk» vil dette bli en faktor som gjør dere gjenkjennelige, og igjen styrker posisjonen i markedet.

Les også: Hvordan måle verdien av merkevaren din?

Rollen som en vekstfaktor

Både samlet, men også hver for seg, vil de ansatte og god kommunikasjon være med på å styrke en merkevare. Dette vil også direkte være med på å kunne påvirke om bedriften opplever vekst eller ikke.

Lar dere merkevaren spille ut sin rolle blant konkurrentene i markedet vil dette gi de klare og synlige tegnene på vekst. Men for at dette skal kunne skje, og dere sitter igjen med en merkevare som utkonkurrerer motstanderne, er merkevaren nødt til å utspille sin rolle internt i bedriften først.

Les også: Dette er internal branding og slik kommer du igang

Økt salg er ofte ekvivalenten til økt omsetning og vekst. Merkevaren vil derfor også kunne spille ut rollen som et salgsverktøy. Uten en god merkevare, som er godt etablert med beina plantet solid i markedet og gode assosiasjoner er festet hos forbrukerne, vil ikke dette gi store utslag på salgstallene.

God merkevarebygging vil på denne måten kunne bidra til økt salg og inntekter for bedriften din. Er strategien for merkevaren gjennomtenkt og god vil du også kunne høste deretter. Får du skapt linken til markedet og forbrukerne som du ønsker med merkevarebyggingen din vil dette direkte avgjøre om bedriften din selger mer.

New call-to-action