Brandmaster Logo symbol

Hva er Brand Management?

Brand Management Merkevareledelse

I hverdagen til en markedsfører er det ikke sjeldent at det dukker opp ett og annet buzzword. Om du vet hva de betyr er en annen historie. Noen av disse kan det riktignok være greit å forstå betydningen av når samtalene rundt kaffemaskinen begynner å omhandle dem.

 

Brand Management (merkevareledelse) er et av dem. Men hva er egentlig...

...Brand Management? 

Merkevarebevissthet kommer ikke over natta. Å bygge en merkevare som blir populær blant forbrukerne og tar sitt stykke av kaken som heter markedsandel skjer ikke ved tilfeldigheter – og det er dette Brand Management handler om.

I korte trekk er Brand Management en rekke funksjoner og prosesser innen markedsføring som innebærer strategier og teknikker for å sikre at man når de målene man har satt for merkevaren sin. Dette inkluderer alt fra å sette rammene for merkevaren og hvordan man ønsker at merkevaren skal oppfattes hos forbrukerne, til å analysere, bearbeide, tilpasse og utvikle merkevaren over tid - alltid i tråd med de grunnleggende strategiene i selskapet.  

Brand Management handler også om å øke verdien av merkevaren på sikt og bygge en lojal kundebase gjennom gode assosiasjoner til merkevaren. Hovedmålet er å bygge, måle og kontrollere merkevarens verdi.

En viktig ting å tenke på er at Brand Management ikke kun er noe som gjelder markedsføringsavdelingen, det handler minst like mye om å skape flyt i hele bedriften, slik at markedsførerne kan være trygge på at merkevaren brukes riktig til enhver tid.

New call-to-action

Hvorfor er Brand Management viktig? 

Aldri før har markedet endret seg hurtigere – uavhengig av bransje. Dette gjør at de aller fleste merkevarer står overfor flere utfordringer. For å bygge en sterk lojalitet til ditt kundesegment, og samtidig differensiere deg fra konkurrentene, er du nødt til å forsikre synlighet i diverse kanaler. Og her er konkurransen beinhard. Studier viser blant annet at det tar 5 til 7 interaksjoner med en merkevare, før den fester seg. Det sier seg med andre ord selv at vinner konkurrentene dine dette kappløpet, vil det være vanskelig å fange forbrukerens oppmerksomhet.

Forbes viser i tillegg til studier på at en konsistent presentasjon av merkevaren på tvers av forskjellige plattformer kan øke inntektene med så mye som 23 %.

Det vil i tillegg være essensielt å være i stand til å kontinuerlig kunne gjøre en optimalisering av merkevaren. Forbrukerens preferanser endrer seg, markedet endrer seg og konkurrentene dine jobber mest sannsynlig med dette til en hver tid. Mangler du et godt Brand Management som sørger for en fleksibel merkevare, vil du stå igjen på startstreken mens konkurrentene løper mot målstreken.


Når alt dette er sagt, vil brått en ny utfordring melde seg: uten et godt Brand Management og en systematisk tilnærming til merkevaren vil det med tiden gjøre at strikken kalt retningslinjer for merkevaren bli trukket mer og mer ut. Kappløpet om å øke synligheten og fange oppmerksomheten kan fort føre til kaos som gjør at retningslinjene blir satt litt på sidelinjen. Et godt Brand Management og system sørger på den annen side for at retningslinjene alltid blir fulgt slik at merkevaren alltid oppleves som konsis blant det ønskede publikummet.

Som vi nevnte innledningsvis, er det sjelden tilfeldigheter som sørger for at en merkevare oppnår suksess. Et godt Brand Management sørger alltid for kunnskap om presentasjon og leveranse, slik at innsikt kan brukes til å styrke merkevaren videre.

Les også: Hva er Digital Asset Management (DAM)?

Sett merkevaren din i system 

Vi er til stadighet i kontakt med bedrifter rundt omkring. En fellesnevner som ofte dukker opp er at de har en stor utfordring med å ha full kontroll på merkevaren. Forventningene om å levere hurtig til markedet og leve opp til forbrukernes forventning går ofte på bekostning av at ting blir gjort feil.

Det er ofte mangler på et system for lagring av filer som trengs i markedsaktiviteter som forårsaker dette. Nye og gamle filer brukes om hverandre og retningslinjene blir fort glemt når deadlines skal møtes. I tillegg er det ofte mye ad hoc oppgaver for å tilpasse lokale behov og marked. Det blir lett armer og bein, man glemmer merkevarestrategier og konsistens. Dette fører til at kampanjer må trekkes tilbake og arbeidet rundt merkevarebygging føles sjelden kostnadseffektivt.

Les også: Slik systematiserer du merkevaren og markedsføringsmidlene dine.

Med et godt system for ditt Brand Management kan du mer eller mindre eliminere disse utfordringene. I stedet for at markedsføringsfiler ligger lagret over alle hauger sørger et system for at nødvendige filer og maler blir funnet etter behov på en enkel måte, samtidig som at det ikke er noen uklarheter rundt retningslinjene. Samtidig vil et system samhandle markevareprosessene for hele bedriften. Ved at systemet skaper synergier og flyt blir merkevaren enkel å bruke for alle – ikke bare markedsavdelingen.

Les også: Hvordan velge et system for merkevaren din?

På denne måten effektiviseres arbeidet og tid kan allokeres på langsiktige strategier og verdiskapende aktiviteter. Det gir deg den kontrollen du trenger på merkevaren din og bedriftens mål om vekst og verdiøkning skimtes i horisonten.

New call-to-action