Brandmaster Logo symbol

Dette er grunnen til at dine digitale assets og merkevaren stjeler tid

Digital Asset Management / DAM

Sitter du med ansvaret for merkevaren og håndtering av alle medfølgende digitale assets idag? Har du et godt system for dette, eller er det litt mer uklart hvor alt av nødvendige filer ligger lagret?

Dette er ting som kan stjele mye av tiden din. Vi ser nærmere på hva som er de største utfordringene ved merkevarebygging og hvordan du kan ta grep om ditt brand management. 

Utfordringer ved merkevarebygging

Bedriftens assets er ikke lagret på ett sted

Uavhengig av størrelsen på bedriften din, vil dere ha en del digitale assets tilhørende merkevaren. Disse har mest sannsynlig marked og design brukt noen timer på å lage. Den tiden er ikke en tidstyv i seg selv. Det er når omfanget av filer blir stort, i tillegg til at de som regel er lagret lokalt på diverse harddisker eller datamaskiner at stoppeklokken begynner å tikke.

Filene blir mer eller mindre utilgjengelige, og det stjeler en del tid for de andre ansatte å måtte sender forespørsler hver gang de trenger en asset. For ikke å nevne når personen som sitter på assetsene ikke er tilgjengelig på kontoret eller har sluttet. I en undersøkelse oppgir markedsførere det å finne bedriftens assets som en av de største utfordringene

Alt dette kan unngås dersom bedriften oppretter et lagringssystem der alle digitale assets lagres. Systemet bør i tillegg være intuitivt og lett tilgjengelig for alle.

Dere bruker ikke et system for online lagring

Dette punktet går i tråd med punktet over. Veldig fint dersom dere har et lagringssystem, men dette bør også være online. Baserer dere lagringen av assets i intranett-løsninger, hemmer dere fort de som trenger tilgang utenfor kontoret. Dette fjerner muligheter for fleksibel jobbing. 

Studier viser at 80 % av bedrifter baserer deling av assets gjennom e-post-systemer. Dette betyr igjen runder med etterspørring av filer og sending frem og tilbake. Dette stjeler ikke bare tid, det gjør også at filer til slutt er over alle hauger og det blir etterhvert vanskelig å holde full kontroll på merkevaren.

Fordelene med et online lagringssystem, fremfor et intranett, er at disse løsningene gjerne er bedre rustet for gode presentasjoner, søk, kategorisering og i tillegg en stadig oppdatering av selve løsninger. 

Med et online lagringssystem får alle øyeblikkelig tilgang til bedriftens assets, uansett hvor de måtte befinne seg. Dette sparer både tid og frustrasjon fra de ansatte i bedriften.

New call-to-action

Dårlig mappestruktur og lite logiske tags

Det hjelper ikke å ha et system, lokalt eller i skyen, dersom de digitale assetsene ikke struktureres på en smart måte. Hundretalls filer som heter «hundreogfemtitallmedsmåogstorebokstaver.JPG» lagret i en og samme mappe, kan fort bli en tidstyv. Dårlig struktur stjeler ikke bare tid, det byr i tillegg på en del andre ulemper for merkevaren

Sørg derfor for at systemet ditt er intuitivt, ikke bare enkelt å forstå, men også enkelt i bruk. Det burde ha muligheter for å lagre assets etter en mappestruktur. I tillegg bør det være mulig å legge til tags til assetsene, slik at de enkelt kan søkes opp.

Les også: Slik systematiserer du merkevaren og markedsføringsmidlene dine

Dårlig oversikt over hva som er nytt og gammelt 

Når du driver med merkevarebygging er det viktig at retningslinjene som er satt for merkevaren følges til enhver tid. Dette blir en utfordring dersom det ikke er klart og tydelig hva som er de nyeste assetsene – de som faktisk skal brukes. 

Bruk av gamle utdaterte assets kan ikke bare skade merkevaren din, det vil også by på en del bortkastet tid. Se for deg at noen har brukt utallige timer på en kampanje eller markedskommunikasjon som må trekkes tilbake fordi det er brukt feil assets.

For å unngå unødvendig tid tapt, sørg derfor for at du har et system som alltid er oppdatert med de siste assetsene. På denne måten tar merkevaren din aldri unødvendige steg tilbake, kun fremover. Det kan i tillegg lønne seg å se etter et system som gjør det mulig å planlegge lanseringer av alt fra arrangementer til kampanjer.

Les også: Branding 101: Viktigheten av Brand Asset Management

Null form for backup

Vi har alle vært der – brukt flere timer på å lage noe for så å slette det ved en feil eller oppleve en datamaskin som plutselig bestemte seg for å gå av med pensjon litt tidligere enn ventet. Worst case scenario tenker du kanskje? Men dette er fort gjort og kan skje den beste av oss. Det er ikke bare ved kløning eller uheldigheter dette kan skje, filer kan rett og slett bli borte.

Med gode backup-løsninger unngår du at timer brukt på å lage assets går til spille.

New call-to-action